ต้มปลาช่อน แบบลาว

รายละเอียด

ต้มปลาช่อน แบบลาว ใส่ผักขะแหยง

ราคา 80 - 120 บาท

โปรโมชั่น 75 - 100 บาท